budynek mieszkalny; Gdynia Orłowo; powierzchnia 500m2​; 2013 projekt budowlany; 2014 uzyskana zgoda na prowadzenie robót; w trakcie realizacji; zakres - układ funkcjonalny wnętrza, termomodernizacja oraz kolorystyka elewacji, ogrodzenie frontowe

budynek mieszkalny; Gdynia Orłowo; powierzchnia 500m2​; 2013 projekt budowlany; 2014 uzyskana zgoda na prowadzenie robót; w trakcie realizacji; zakres - układ funkcjonalny wnętrza, termomodernizacja oraz kolorystyka elewacji, ogrodzenie frontowe

budynek mieszkalny; Gdynia Orłowo; powierzchnia 500m2​; 2013 projekt budowlany; 2014 uzyskana zgoda na prowadzenie robót; w trakcie realizacji; zakres - układ funkcjonalny wnętrza, termomodernizacja oraz kolorystyka elewacji, ogrodzenie frontowe

budynek mieszkalny; Gdynia Orłowo; powierzchnia 500m2​; 2013 projekt budowlany; 2014 uzyskana zgoda na prowadzenie robót; w trakcie realizacji; zakres - układ funkcjonalny wnętrza, termomodernizacja oraz kolorystyka elewacji, ogrodzenie frontowe

budynek mieszkalny; Gdynia Orłowo; powierzchnia 500m2​; 2013 projekt budowlany; 2014 uzyskana zgoda na prowadzenie robót; w trakcie realizacji; zakres - układ funkcjonalny wnętrza, termomodernizacja oraz kolorystyka elewacji, ogrodzenie frontowe